Česká republika na 1. místě!

03.09.2022 / 14:00 / Václavské náměstí

My, občané s různými názory, politici z “konkurenčních” politických stran a hnutí i aktivisté z různých spolků a organizací jsme došli k názoru, že nadešel nejvyšší čas se SPOJIT a společně bojovat o budoucnost naší země!

Stáhni si video a sdílej ho
ke stažení zde

Stáhni si banner a dej ho na Facebook
stručná / obsáhlá verze

Stáhni si leták a dej ho sousedům do schránek
černobílá / barevná verze
plakát: černobílý / barevný (zastávky, nástěnky, výlohy)

Pošli SMSky svým známým

1. Obcane CR! Politici nebojuji za nase zajmy. Chteji nas ozebracit a zotrocit. Prijdte 3.9. na Vaclavak. Spojujeme se! www.NaPrvnimMiste.cz Posilejme vsem!

2. V sobotu 3.9. jedeme vsichni do Prahy na Vaclavak spolecne rict, ze si bereme nasi zemi zpet! Uz se dal nenechame okradat. www.naprvnimmiste.cz. Posli to dal.

Demonstraci můžete finančně podpořit na účet č. 3087241053/0800.

Všechny příspěvky zveřejníme. Pokud si nepřejete zveřejnění, napište do poznámky “nezveřejňovat”.
A nemyslete si, že malý příspěvek není důležitý. I sto korun je příspěvek, kterým se můžete podílet a být součástí uskutečňování plánu Česká republika na 1. místě!

🚗 Chcete si domluvit spolujízdu na demonstraci? Využijte naše komunikační fórum spolujizda.naprvnimmiste.cz.

Podporovatelé

Plán Česká republika na 1. místě dále podporují

Plán Česká republika na 1. místě!

Plyn

Česká republika potřebuje zajistit přímé smlouvy s dodavateli plynu za nízké ceny – tedy především s Ruskou federací.

Česká republika potřebuje vlastnit zásobníky plynu s českými plynovými rezervami. Nemůžeme se spoléhat na pronájem zásobníků pro náš vlastní plyn. V případě hospodářské krize či války tak můžeme ztratit k našemu plynu přístup.

Elektřina

Česká republika potřebuje změnit systém rozdělování a plateb za elektřinu tak, abychom neplatili prostředníkům na burze, ale dodávali elektřinu přímo do našich domovů a firem za levné ceny, protože Česká republika je v oblasti elektřiny soběstačná a elektřinu vyrábí levně. 

Elektřinu musí dodávat naše české (nikoliv zahraniční) firmy. 

Přebytky vyrobené elektřiny můžeme prodávat na burze. 

Tendry na dostavbu jaderných elektráren musí vyhrávat ty nejlepší firmy, nikoliv firmy z politicky spřátelených (se současnou vládou) zemí.

Potraviny

Česká republika potřebuje znovuvybudovat samostatné, na dotacích z EU nezávislé, mnohodruhové zemědělství bez geneticky modifikovaných potravin tak, aby Česká republika byla potravinově nezávislá a dokázala zajistit jídlo pro všechny občany země.

Zdraví

Zdraví občanů České republiky je prioritou. Prevence a léčení musí přejít z rukou politiků zpět do rukou lékařů.

Lékaři musí namísto telefonních konzultací opět začít ordinovat.

Lékařská péče se musí z plošné či celoplošné změnit na osobní – individuální, protože každý pacient potřebuje jiný přístup a mnohdy také jinou léčbu.

Integrita lidského těla musí být zachována, stejně tak jako dobrovolnost očkování, prevence a léčby.

Vojenská neutralita

Česká republiky by měla usilovat o dosažení vojenské neutrality, nezapojování se do války. Pokud vypukne válka mezi Západem a Východem, Česká republika se nesmí stát místem bojiště.

Politická samostatnost
v rozhodování

Česká republika se potřebuje osvobodit od přímé politické poddanosti vůči EU, WHO, OSN. Především ze strany EU přichází nařízení, která česká vláda musí dle současného právního stavu respektovat. A to nejen v oblasti politických rozhodování, ale i v oblasti daní a plateb do společných fondů. Česká republika musí znovu získat vládu nad svou zemí. Česká republika musí získat politickou nezávislost a samostatnost.

Nezávislý obchod
a průmysl

Je potřeba osvobodit český průmysl od závislosti na zahraničních společnostech. Česká republika ještě před čtvrtstoletím vlastnila veškerý svůj obchod a průmysl. Dnes jsme závislí na tom, co nám zahraniční společnosti dodají či nedodají. V případě hospodářské krize nám hrozí nedostatek základních potřeb včetně jídla, oblečení, léků, drogerie i techniky.

Je třeba ukončit zvýhodňování zahraničních firem a je nutné podporovat české družstva, malé a střední podnikání s českým vlastnictvím.

Je nutné začít dělat daňovou a dotační politiku takovou, aby zisky z výroby a prodejů uskutečněných na našem území také na území České republiky zůstaly.

Ukončení plánovaného ředění národa

Po ukončení války na Ukrajině je pro Českou republiku žádoucí, aby váleční uprchlíci z Ukrajiny odjeli zpět do jejich země, kde bude třeba budovat Ukrajinu. Každý Ukrajinec bude doma potřeba.

Česká republika musí změnit status “Dočasné ochrany” pro uprchlíky z Ukrajiny na status válečného uprchlíka. Status Dočasné ochrany umožňuje uprchlíkům z Ukrajiny požádat v klasickém řízení o trvalý pobyt a následně o občanství ČR a také uprchlíkům z Ukrajiny zajišťuje právo na slučování rodiny, tedy právo na přijetí celé rodiny do České republiky.

Mentalita a národní zvyky a pohledy Čechů, Moravanů a Slezanů se od zvyků a pohledů Ukrajinců značně liší. Tyto odlišné životní přístupy i jazyková bariéra jsou nebezpečnými prvky pro klidné soužití obou národů na území České republiky.

Svoboda projevu

Česká republika je zemí se zaručenou svobodou projevu k níž patří jako jeden z hlavních pilířů svoboda slova. Svoboda projevu je v České republice potírána a svoboda slova je zde cenzurována. Svoboda projevu musí být obnovena a to jak ze strany veřejné správy, tak ze strany zahraničních společností – sociálních médií, přes která se dnes odehrává většina komunikace.

Národní měna

Národní měna Česká republika si musí uchovat národní fiat měnu a v budoucnu ji krýt zlatem. Česká republika nesmí přistoupit na globální plány o zavedení elektronické bezhotovostní měny, nesmí se připojit k eurozóně. Česká národní banka musí být samostatná, nezávislá a podléhat pouze českým zákonům. Vlastnictví České národní banky musí být výlučně v českých rukách.