Jakub Netík

aktivní občan

Jakub se narodil na Valašsku v roce 1980, kde prožil půlku života. Nyní žije ve Středních Čechách a je otcem tří dcer. Vyučil se malířským řemeslem, které ho živí dodnes. Jeho profese ho zavedla na německý trh, ale covidová opatření mu zabraňovala práci provozovat, protože se jim odmítl podřídit. V této návaznosti se začal aktivně zapojovat do boje proti nezákonným a nesmyslným nařízením vlády. Účastnil se a vystupoval na demonstracích v České republice i na Slovensku a snaží se svými videi na sociálních sítích potírat nejen covidovou represi. Mnoha podnikům pomohl otevírat „volné zóny“, konfrontoval bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nebo starostu Roudnice nad Labem. Sám vše poctivě zkoumá a ověřuje, k tomuto nabádá i lidi, aby nedůvěřovali slepě nikomu, ani jemu a sami zkoumali. Jeho víra v Boha, láska k lidem a vlasti se projevuje nezdolným odhodláním neustoupit ze své cesty za žádnou cenu.