prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.

profesor v oboru lékařská imunologie, doktor molekulárně biologických věd

Profesor v oboru lékařská imunologie a doktor molekulárně biologických věd (DSc) působí ve výzkumné organizaci NEXARS Brno, v centru ICRC Fakultní Nemocnice u Svaté Anny v Brně a na Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci. Spojen je ovšem i s Masarykovou univerzitou, kde studoval biochemii a také zde vyučuje, nebo s lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde úspěšně absolvoval profesorské řízení a spolupracuje v oblasti imunofarmakologie a nanotoxikologie. Na Fakultě Chemie VUT Brno přednáší a vede diplomové a doktorské práce studentů. Na těchto univerzitách je také členem vědecký nebo oborových rad a členem zkušebních komisí. Dlouhodobě se věnuje rozvoji imunofarmakologie a imunoterapie v oblasti rekombinantních a genetických vakcín, součástí jeho profesního zájmu je také fyzikální chemie nanosystémů a nanotechnologie pro medicínské aplikace. Zejména v oblasti moderních rekombinantních vakcín, molekulárních adjuvans a biokompatibilních nanosystémů pro cílení léčiv patří v České republice k průkopníkům.

Stál u založení České společnosti pro buněčnou a genovou terapii. Za svou práci získal řadu ocenění, mimo jiné dvě ceny Technologické agentury ČR nebo cenu ministra zemědělství a ministra zdravotnictví. Za práci na vývoji vakcíny proti borelioze byl také nominován spolu s kolegy na cenu Česká hlava.

S LF UP ho pojí více než dvacetiletá spolupráce s profesory Milanem Raškou a Evženem Weiglem, která je naplněna publikacemi, patenty a získanými velkými mezioborovými komplexními projekty, zejména čtyřmi recentními projekty OP VVV zaměřenými na edukaci v oblasti imunofarmakologie i na aplikovaný výzkum v oblasti rekombinantních vakcín. V současnosti koordinuje spolupráci Ústavu imunologie s dalšími akademickými a univerzitními pracovišti a českými farmaceutickými firmami v rámci vývoje moderních vakcín a adjuvans.

Vedle profesních zájmů se věnuje zejména psaní poezie a má rád divadlo a výtvarné umění, zabývá se historii a historii vědy a vědeckého poznání, ze sportů se aktivně věnuje potápění a plavání, cyklistice, běhu, lukostřelbě a koníčkem je také fotografování.

Je ženatý, má dva dospělé syny, lékaře a designéra, vnuka a vnučku.