PhDr. Josef Skála, CSc.

ředitel Institutu české levice, kandidát na prezidenta

Josef Skála se narodil v roce 1952. Na Univerzitě Karlově v Praze studoval žurnalistiku a promoval roku 1975. V letech 1970 až 1990 byl členem KSČ, od roku 1990 je členem KSČM. Ve straně zastává pozici člena Pražské rady KSČM a člena Ústředního výboru KSČM. Byl také strategickým poradcem strany pro mezinárodní politiku. Na konci října 2009 byl zvolen místopředsedou KSČM pro oblast regionální a komunální politiky a občanského sektoru. Na konci června 2010 byl v tajném hlasování na mimořádném zasedání ÚV KSČM z této funkce odvolán. Od roku 2018 je signatářem levicové platformy Restart a počínaje říjnem 2021 je jedním z vedoucích představitelů sdružení pro obnovu národní suverenity „Kudy z krize“. Počátkem února 2022 ohlásil kandidaturu na prezidenta za KSČM.