MUDr. Karen Pumrová

praktická lékařka

MUDr. Karen Pumrová je matkou 2 dětí. Vystudovala 2. LF Univerzity Karlovy v Praze a nyní působí jako praktický lékař pro děti a dorost v Brandýse n. L. Současná situace mě začala postupně stále více vadit, až jsem se po dlouhých úvahách rozhodla aktivně se pokusit situaci změnit. Nesdílím názor mých kolegů o jediné možné variantě potlačení šíření onemocnění, protože jako lékař prvního kontaktu mám zkušenost, že tento náhled nekoresponduje s praxí, a proto se ptám „Cui bono?“ (V čí prospěch?). Jako praktický lékař vnímám nedostatky a potíže zdravotnického systému, které byly již před současnou krizí, nebyly řešeny, a navíc se nyní k těmto problémům přidá i snížená výkonnost naší ekonomiky, která zdravotnictví financuje. Chtěla bych se zasadit o navrácení medicíny do rukou lékařů a práva do rukou právníků, dále o zavedení nových přístupů a pohledů na zdraví a léčbu, kterými bychom napravili současný neuspokojivý zdravotní stav obyvatelstva a zdravotnictví. Abych mohla tyto změny prosadit, kandiduji za Manifest do Senátu ve svém domovském odvodu Mělník.